09336661088 - 46132385 info@markazimplant.com

اوردنچر

اوردنچر


اوردنچر چیست ؟ یکی از روش های زیبا سازی دندان ها که بسیار مورد توجه دندانپزشکان قرار گرفته است، اوردنچر می باشد. در این روش افرادی که بدون دندان شده اند، می توانند اقدام به پروتز دندان نموده یا از دندان های مصنوعی بر روی فک استفاده کنند. حتما از خود می پرسید اوردنچر چیست؟ […]

قیمت ایمپلنت دندان


لیمپلنت دندانی چیست؟ آیا میدانید ایمپلنت چگونه انجام می شود؟ ایمپلنت برای چه کاری استفاده می شود؟

مرکز ایمپلنت
WhatsApp مشاوره با پزشک