09336661088 - 46132385 info@markazimplant.com

اوردنچر

اوردنچر متکی بر ایمپلنت به همراه قیمت اوردنچر


اوردنچر چیست ؟ یکی از روش های زیبا سازی دندان ها که بسیار مورد توجه دندانپزشکان قرار گرفته است، اوردنچر می باشد. در این روش افرادی که بدون دندان شده اند، می توانند اقدام به پروتز دندان نموده یا از دندان های مصنوعی بر روی فک استفاده کنند. اوردنچر ثابت یک نوع از این عمل […]

ایده آل ترین قیمت ایمپلنت دندان (دی ماه در سال 99)


لیمپلنت دندانی چیست؟ آیا میدانید ایمپلنت چگونه انجام می شود؟ ایمپلنت برای چه کاری استفاده می شود؟

WhatsApp مشاوره با پزشک