09039990755 - 46132385 info@markazimplant.com

جراحی لثه

جراحی لثه


جراحی پیوند لثه و مراحل آن برخی از بیماران به دلیل شرایط مختلف تحت جراحی های خاصی قرار می گیرند. یکی از این جراحی های پیوند در لثه است که در ایمپلنت و دندان انجام می شود. اما پیوند لثه چیست و شرایط پیوند لثه چه می تواند باشد؟ این عمل زمانی انجام می شود، […]

WhatsApp مشاوره با پزشک