09036826938 - 91091002 info@markazimplant.com

دهانشویه مخصوص کامپوزیت

نکات مهم در مراقبت کامپوزیت دندان ( نگهداری )


همان طور که می دانید امروزه بسیاری از افراد با استفاده از روش کامپوزیت دندان به زیباتر کردن و تغییر فرم و رنگ دندان های خود می پردازند. طبیعتا میزان مهارت و تخصص پزشک شما در انجام کامپوزیت دندان می تواند تاثیر بسیار خوبی بر نتیجه کار و ماندگاری آن داشته باشد. اما باید بدانید […]

WhatsApp مشاوره با پزشک