09036826938 - 91091002 info@markazimplant.com

دکتر امیر شهریار دندانپزشک

دکتر امیر شهریار ( جراح فک و صورت )


دکتر امیر شهریار متخصص جراحی دهان ، فک و صورت است با انجام بیش از صد ها جراحی ها موفق ، به عنوان یکی از پزشکان برتر در ایران می توان نام برد. همچنین دکتر امیر شهریار عضو انجمن جراحان فک و صورت ایران نیز می باشد.   دکتر امیر شهریار با که با بیش […]

WhatsApp مشاوره با پزشک