09036826938 - 91091002 info@markazimplant.com

پروتز ایمپلنت

روکش ایمپلنت به همراه قالب گیری و نصب


دسترسی سریع پروتز ایمپلنت چیست؟ یکی از مطمئن‌ترین روش‌هایی که میتوان برای جایگزین کردن جای خالی دندان استفاده کرد کاشت ایمپلنت است. کاشت ایمپلنت دندان دارای بخش‌های متفاوتی است. بخش‌های کاشت ایمپلنت دندان عبارت است از: بخش کاشت خود ایمپلنت دندان که جایگزین ریشه دندان میشود و یک بخش بسیار کوچک است که از فلز […]

WhatsApp مشاوره با پزشک