09307777221 - 46132385 info@markazimplant.com

تغذیه ایمپلنت

نکات کلیدی تغذیه بعد از ایمپلنت


ایمپلنت دندان روشی نوین برای داشتن دندان های محکم و ثابت است . وقتی دندانهای شما برای جویدن غذا مناسب نیستند ، غذا خوردن مشکل ساز است. در حالی که ، دندانهای پوسیده یا از دست رفته نیز می تواند قدرت غذا خوردن و جویدن شما را ضعیف کند. این باعث می شود که جویدن […]

WhatsApp مشاوره با پزشک