09036826938 - 91091002 info@markazimplant.com

تغذیه ایمپلنت

بعد ایمپلنت چه بخوریم ( تغذیه بعد ایمپلنت )


ایمپلنت های دندانی بهترین درمان جایگزینی دندان از دست رفته هستند. ایمپلنت های دندانی مانند دندان های طبیعی دارای ریشه هستند و با نام پایه ایمپلنت شناخته می شود. در جلسه جراحی ایمپلنت این پایه ایمپلنت در درون استخوان فک قرار داده می شود و مدتی زمانی لازم است تا این پایه به استخوان فک […]

WhatsApp مشاوره با پزشک