09036826938 - 91091002 info@markazimplant.com

جراحی دندان عقل

کشیدن و جراحی دندان های عقل ( مراقبت و فیلم )


دندان عقل چیست ؟ دندان عقل یکی از دندان هایی است که معمولا به عنوان دندان اسیا چهارم، و یکی از دندان های دائمی در دهان به شمار می رود. این دندان در برخی مواقع به علت رشد نکردن کامل، ممکن است در فک ایجاد درد نماید. از این رو نیاز به جراحی دندان عقل […]

WhatsApp مشاوره با پزشک