09039990755 - 46132385 info@markazimplant.com

جراحی دندان عقل

جراحی دندان عقل


دندان عقل دندان عقل یکی از دندان هایی است که معمولا به عنوان دندان اسیا چهارم، و یکی از دندان های دائمی در دهان به شمار می رود. این دندان در برخی مواقع به علت رشد نکردن کامل، ممکن است در فک ایجاد درد نماید. از این رو نیاز به جراحی دندان عقل خواهد بود.  […]

WhatsApp مشاوره با پزشک