09036826938 - 91091002 info@markazimplant.com

دارو ایمپلنت

بعد از ایمپلنت چه دارویی بخوریم؟ (مسکن قوی ایمپلنت)


مصرف دارو و مسکن قوی برای درد ایمپلنت باعث می‌شود تا درد حاصل از جراحی کاهش یابد. علاوه بر مصرف مسکن جهت کاهش درد باید از مصرف یک سری داروها هم در دوران نقاهت خودداری کنید. داروهای ضد افسردگی یکی از داروهایی هستند که در رشد استخوان فک و پیوند قطعه فلزی ایمپلنت مشکلات زیادی […]