09036826938 - 91091002 info@markazimplant.com

عمر ایمپلنت

عمر ایمپلنت دندان | آیا ایمپلنت ها دائمی هستند ؟


آیا کاشت دندان برای همیشه دوام می آورد؟ آیا آنها دائمی هستند؟ اگر این سؤالاتی هستند که در ذهن شما وجود دارد ، لازم به ذکر است که در صورت مراقبت ناصحیح دوامی زیاد و دائمی ندارد و ایمپلنت همانند دندان طبیعی نیاز به مراقبت دارد. کاشت دندان در واقع به گونه ای طراحی شده […]

WhatsApp مشاوره با پزشک