09036826938 - 91091002 info@markazimplant.com

چه کسانی نمی توانند ایمپلنت کنند؟

برای چه کسانی ایمپلنت دندان مناسب نیست ؟


جای خالی دندان ها موجب می شود که فرد احساس ناخوشایندی داشته باشد. زمانی که شما چندین دندان از دست رفته دارید، لبخند شما نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. در این مقاله قصد داریم به ایمپلنت دندان و یدانیم برای چه کسانی ایمپلنت دندان مناسب نیست ؟ با این روش شما می توانید جای […]

WhatsApp مشاوره با پزشک